FÖRETAGSNAMNET

Knightec AB

Hemsida http://www.knightec.se

Vi skapar ett bättre samhälle genom utveckling av människor och teknik

Vi är konsulter inom teknik och ledarskap. Vi söker innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag. Du hittar oss på tio orter från Lund i söder till Skellefteå i norr. Resultatet av vår produktutveckling hittar du över hela världen.

Team och kunskapsöverföring
Hur har du utvecklats som konsult på Knightec?

Knightec var mitt första konsultjobb och den största skillnaden mot tidigare arbetsgivare är att Knightec är ett flexibelt företag. Jag har genomfört många intressanta och utmanande projekt och det är till största delen genom uppdragen jag tycker att man utvecklas. Som konsult har jag arbetat hos många olika kunder och avdelningar. Jag har ställts inför vitt skilda problemställningar och jag känner absolut att min egen utveckling har gått snabbare här än vad den hade gjort om jag hade fortsatt vara anställd på något stort läkemedelsbolag, som jag var tidigare.

Jag trivs mycket med att utveckla och etablera relationer med våra kunder, något som är både stärkande och stimulerande. Jag tycker alltid att det är intressant att diskutera andra företags problemställningar. De roligaste säljmötena är de som genom ömsesidig nyfikenhet och engagemang utvecklas till inledande arbetsmöten.

Hur delger du yngre kollegor din kunskap?

För mig handlar det inte bara om ålder, det finns en otroligt stor bredd såväl erfarenhets- som åldersmässigt och alla har värdefull kunskap att delge. Knightec har blivit väldigt bra på kunskaps- och erfarenhetsöverföring inom organisationen och det är tydligt att vi valt att fokusera mycket på detta.

Jag tycker det är oerhört stärkande att ta del av andras kunskap och ge av min egen. Jag vet att det är mycket upp till mig själv, så jag försöker alltid vara tillgänglig och besvarar gärna frågor från kollegor. Det finns otroligt mycket kunnande och kompetens på Knightec och det är enormt viktigt att kunna kanalisera allt detta det på ett bra sätt. Genom vår samarbetsplattform, Sverigekontoret, de rikstäckande kompetenskonferenserna och höstkonferenserna har vi massvis med möjligheter till detta och det känner jag ger en enorm styrka.

Teamleveranserna vi genomför hos våra kunder är för mig den allra mest stimulerande formen av kunskapsöverföring, där får vi verkligen utrymme att sporra varandra till att överträffa förväntningarna.

Vad är det bästa med att jobba som konsult på Knightec?

Jag är ofta engagerad i rekryteringsarbetet och den här frågan är vanlig. Jag tycker Knightec är mycket bra på att vårda sin enda säljbara resurs. Jag upplever att det finns en genuin vilja att utveckla medarbetarna och få dem att trivas. Det finns en lyhördhet inom organisationen som lägger grunden till detta och för mig är det centralt att en arbetsgivare utvecklar den enskilde medarbetarens konkurrenskraft.

I den företagskultur vi tillsammans byggt finns en sund mix av värme och professionalism som tilltalar mig mycket. Det får inte bara finnas det ena eller det andra. Balansen vi har skapat upplever jag är svår att återfinna på andra konsultbolag.

iview(1).png

Utvecklas på Knightec
Vi vill se våra medarbetare utvecklas och växa

Vi vet att om man känner sig sedd och bekräftad blir man tryggare och då presterar man bättre. Som affärsmässig konsult på Knightec ska du känna dig trygg och stolt.

Trygghet skapas initialt genom att alla nyanställda genomgår ett introduktionsprogram. Det resulterar i en individuell handlingsplan och knyts ihop med en utbildning i affärsmannaskap där du blir ”Diplomerad konsult”. En del i introduktionsprogrammet är att träffa knightecare från andra kontor och tillsammans med delar av ledning och styrelse fördjupa sig i konsultrollen och våra strategier. Allt för att ge förutsättningar för det aktiva kunskapsutbyte som ständigt sker i det dagliga arbetet.

karriar.png

För att stärka kunskapsöverföringen utbildar vi erfarna konsulter till mentorer och coacher, något som visat sig stärka såväl den mentorn som adepten. Advisors är andra viktiga spelare på Knightec som engagerar och leder team med mindre erfarna konsulter. Genom teamleveranser ger vi kunderna tillgång till hela vår kompetens vilket bidrar till att stärka kundvärdet.

En annan viktig del i utvecklingen är att specialisera sig vilket stärker det personliga varumärket hos dig som konsult. Våra konsultbefattningar tydliggör förväntningarna på rollen och följs upp i mål- och utvecklingssamtal samt genom individuell och prestationsbaserad lönesättning. Allteftersom du utvecklas ökar möjligheterna till specialistuppdrag, eget ansvar att själv utveckla och leda team, projekt, erbjudanden och kunder. Hos oss är det du som sätter gränserna för din egen utveckling genom att ta eget ansvar och själv välja inriktning och nivå.

För oss är det självklart att kompetens och förmågor utvecklas i linje med kundernas behov. Det som är viktigt för dem är viktigt för oss vilket gör att din kunskap bidrar till att stärka kunden. Att utvecklas är en inre drivkraft.

Din vilja och dina ambitioner tar dig dit du vill, vi stöttar.

Vi är konsulter inom teknik och ledarskap. Vi söker innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag. Du hittar oss på tio orter från Lund i söder till Skellefteå i norr. Resultatet av vår produktutveckling hittar du över hela världen.

Följ oss i Sociala medier