FÖRETAGSNAMNET

JM AB

Hemsida http://www.jm.se

Översikt
Var med och bygg morgondagens samhällen med JM

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Om oss
Med 70 års erfarenhet

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning. JM har 70 års erfarenhet i att behärska denna helhet på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med slutkunderna. Vi bygger med gediget hantverk och miljögodkända material.Gör karriär här
Hos oss sitter framgången i väggarna

Hus att trivas i, det är vad vår verksamhet i grund och botten handlar om. Oavsett om det gäller att bygga eller utveckla bostäder och stadsdelar. Men för att skapa trivsel åt andra måste vi trivas själva också.

Därför har JM en öppen organisation med korta beslutsvägar och gott om både utvecklingsmöjligheter och spännande utmaningar. Här är det lätt att bli sedd och uppmärksammad. En kultur som det är lätt att växa i helt enkelt.

Kunniga och engagerade medarbetare är avgörande för JMs framgång. Vi bygger långsiktiga relationer med våra medarbetare och ger dem förutsättningar för att växa i jobbet genom utvecklande och variaerande arbetsuppgifter.

Det är också viktigt för oss att våra medarbetare ges förutsättningar för en bra balans i livet.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

Följ oss i Sociala medier